OFFICEGUY

האם אפשר לאחד לקוחות כפולים?

כן! ניתן למזג לקוחות קיימים בתיקיית הלקוחות (או בכל תיקייה ליתר דיוק), באמצעות יכולת "מיזוג כרטיסים".

בשביל להגיע למסך מיזוג כרטיסים יש צורך להיכנס ל"ניהול לקוחות > פעולות נוספות (תחת סרגל הפעולות) > הגדרות תיקייה/כרטיס > מיזוג כרטיסים".
המיזוג מתבצע באמצעות השוואה בין הלקוחות על בסיס שדה לבחירתכם (בברירת המחדל - שם הלקוח/ה).

לתשומת הלב, יכולת הגדרת/תיקייה כרטיס דורשת את התקנת אפליקציית ניהול תצוגות, ההתקנה מתבצעת חינם דרך דף האפליקציה או את אפליקציית ניהול הכללי (CRM) בתשלום דרך דף האפליקציה.