OFFICEGUY

איך מתבצע ביטול חיוב במס"ב?

ביצעתם חיוב במס"ב ואתם רוצים לבטל אותו?
מומלץ לקרוא ראשית את ההסבר על התיקיות הקשורות לאפליקציית חיוב מס"ב. ניתן לעשות זאת בלחיצה כאן.
ביטול חיוב מתבצע דרך כרטיס החיוב, בלחיצה על הכפתור "ביטול חיוב" תחת סרגל הפעולות.
ישנה גם אפשרות לבטל קובץ שלם מתוך תיקיית "קבצי מס"ב".

אופן ביטול החיוב במס"ב משתנה בהתאם לסטטוס החיוב

האם נוצרה הוראת קבע אך לא נוצר עדיין "חיוב במס"ב"?

אם כך, אם רוצים לבטל את הוראת הקבע, ניתן למחוק אותה, ואם רוצים רק לדלג על חיוב, אפשר לדלג על חיוב.
השינויים מתבצעים מתוך אפליקציית הוראות קבע, מתוך סרגל הפעולות של כרטיס הוראת קבע.

האם נוצר כבר "חיוב במס"ב" ועוד לא נוצר קובץ?

אם כך, אפשר לבטל את החיוב .
איך? נכנסים לאפליקציית חיוב מס"ב, משם לכרטיס החיוב עצמו ותחת סרגל הפעולות יופיע כפתור "ביטול חיוב".
במקרה זה, החיוב יבוטל וימתין ליצירת קובץ. אם נוצר מסמך לחיוב, לאחר הביטול תועברו לזיכוי המסמך.
המשך תהליך יצירת הקובץ ושליחתו כמו שעשיתם עד כה, בצורה אוטומטית או ידנית.

האם נוצר כבר קובץ אך עוד לא נשלח?

אם כך, ניתן לבטל את החיוב ואת הקובץ.
איך? נכנסים לאפליקציית חיוב מס"ב, משם לכרטיס החיוב עצמו ותחת סרגל הפעולות יופיע כפתור "ביטול חיוב".
במקרה זה, החיוב והקובץ יבוטלו. אם יש מסמך תועברו לזיכוי המסמך. 
אם בקובץ היו חיובים נוספים, הם ימתינו ליצירת קובץ חדש, בצורה ידנית או אוטומטית, לפי ההגדרות שלכם.

האם נשלח כבר הקובץ?

במקרה זה לא ניתן לבטל את החיוב. יש צורך להחזיר את הכסף ללקוח/ה בצורה ידנית או להוריד לו סכום מהחיוב הבא, כמו כן, יש להוציא מסמך זיכוי במידת הצורך.