OFFICEGUY

איך מתבצע ביטול חיוב בהוראת קבע במס"ב?

ביצעתם חיוב בהוראת קבע ואתם רוצים לבטל אותו?
מומלץ לקרוא ראשית את ההסבר על התיקיות הקשורות לאפליקצית הוראות קבע. ניתן לעשות זאת בלחיצה כאן.

ביטול החיוב בודד מתבצע דרך כרטיס החיוב, בלחיצה על "ביטול חיוב".
ישנה גם אפשרות לבטל קובץ שלם.

האם נוצר חיוב מחזורי אך לא נוצרה עדיין "חיוב במס"ב"?
אם כך, אם רוצים לבטל את החיוב המחזורי, ניתן למחוק אותו, ואם רוצים רק לדלג על חיוב, אפשר לדלג על חיוב.

האם נוצר כבר "חיוב במס"ב" ועוד לא נוצר קובץ?

אם כך, אפשר לבטל את החיוב בלחיצה על "ביטול חיוב".
במקרה זה, החיוב יבוטל וימתין ליצירת קובץ. אם נוצר מסמך לחיוב, לאחר הביטול תועברו לזיכוי המסמך .
המשך תהליך יצירת הקובץ ושליחתו כמו שעשיתם עד כה, בצורה אוטומטית או ידנית.

האם נוצר כבר קובץ אך עוד לא נשלח?
אם כך, ניתן לבטל את החיוב ואת הקובץ בלחיצה על "ביטול חיוב".
במקרה זה, החיוב והקובץ יבוטלו. אם יש מסמך תועברו לזיכוי המסמך. 
אם בקובץ היו חיובים נוספים, הם ימתינו ליצירת קובץ חדש, בצורה ידנית או אוטומטית, לפי ההגדרות שלכם.

האם נשלח כבר הקובץ?
במקרה זה לא ניתן לבטל את החיוב. יש צורך להחזיר את הכסף ללקוח/ה בצורה ידנית או להוריד לו סכום מהחיוב הבא, כמו כן, יש להוציא מסמך זיכוי במידת הצורך.