OFFICEGUY

איך יודעים איזה העברות נמצאות באיזה קובץ?

ראשית, מומלץ לקרוא את ההסבר על התיקיות הרלוונטיות לאפליקציית חיוב מס"ב באמצעות לחיצה כאן.
שנית,
אפליקציית חיוב מס"ב שומרת על קשר בין ההעברות (פקודות החיוב) לבין הקבצים.
ניתן לראות את הקשר משני הצדדים.
כלומר, על מנת לראות איזה חיובים כלולים בקובץ מסוים:
  1. ניתן להיכנס לקובץ עצמו ולהסתכל על החיובים הכלולים בו. שיטה זו מומלצת במספר חיובים נמוך בקובץ.
  2. ניתן להיכנס לתיקיית "חיובי מס"ב" ולסנן אותה על פי עמודת "קובץ", וכך לראות את החיובים הקשורים לקובץ הזה בלבד.