OFFICEGUY

איך מקבלים כספים דרך הוראות קבע?

נתחיל מהסוף להתחלה, מהניסיון שלנו, זה עושה את הדברים קצת יותר ברורים באפליקציה הזו.

  1. מחייבים דרך המערכת חיוב חד פעמי דרך אפליקציית הוראות קבע או חיוב מחזורי דרך אפליקציית בילינג (בדומה למה שעושים במקרה של סליקת אשראי).
  2. לפני זה, מעדכנים את אמצעי התשלום של הלקוח/ה במערכת כדי שיהיה אפשר לחייב אותו (אפשר לעשות את זה גם תוך כדי יצירת החיוב).
  3. לפני זה, מקבלים מהלקוח/ה טופס "הרשאה לחיוב חשבון" חתום (במקום לעבוד עם טופס פיזי, ניתן ומומלץ גם לתת ללקוח/ה לתת את ההרשאה בצורה דיגיטלית).
  4. כמובן שקודם לכן, הנחתם את הלקוח/ה איך לתת לכם את ההרשאה.
  5. הכנתם כבר תבנית טופס הרשאה לחיוב חשבון עם הפרטים שלכם (יש לנו תבנית בשבילכם).
  6. קיבלת אישור על כך שהתחברת ללשכת השירות שלנו - אפשר להתחיל לקבל תשלומים במס"ב! רק צריך להחתים את הלקוחות.
  7. נכנסת לדף ההסבר שלנו, ושלחת אלינו טופס "התחברות ללשכת שירות", על מנת ש-OfficeGuy תוכל לחייב בשמך חיובי מס"ב.
  8. התחלת בסניף הבנק שלך. הלכת לפקיד/ה וביקשת מהבנק לקבל תשלומים באמצעות מס"ב. לקח קצת זמן, אבל קיבלת "קוד מוסד" למס"ב בן 5 ספרות.

מומלץ גם לקרוא כאן על ניהול הוראות קבע במס"ב באמצעות המערכת.