OFFICEGUY

איך הופכים מסמך בקשת תשלום מספק למסמך הוצאה חשבונאי?


ניתן להפוך מסמך בקשת תשלום מספק למסמך הוצאה חשבונאי באמצעות ביצוע מס' פעולות פשוטות:

  1. נכנסים אל עמוד ניהול הוצאות.
  2. לוחצים על שורת מסמך בקשת תשלום מספק הרלוונטית (יפתח מסך התצוגה המקדימה של המסמך).
  3. בסרגל פעולות בוחרים את סוג המסמך הרצוי – יצירת תיעוד הוצאה, יצירת תיעוד תשלום או יצירת תיעוד הוצאה ותשלום.
  4. המערכת תפתח את מסך יצירת המסמך החשבונאי הכולל את פרטי ההוצאה כפי שהוזנו בעת יצירת מסמך בקשת תשלום מספק.
  5. במידה ובחרתם במסמך תיעוד תשלום או תיעוד הוצאה ותשלום תוכלו להזין את פרטי סוג התשלום שביצעתם (מזומן, שיק, העברה בנקאית וכו').
  6. מוודאים כי כל הפרטים במסמך נכונים ולוחצים על הפקת מסמך.
  7. מסמך ההוצאה החשבונאי ייווצר ויופיע ברשימת המסמכים במסך ניהול הוצאות.
  8. הפקת מסמך ההוצאה החשבונאי תיצור קישור אל מסמך בקשת תשלום מספק.