OFFICEGUY

איך יוצרים מסמך בקשת תשלום מספק במערכת?

כדי ליצור מסמך בקשת תשלום מספק במערכת יש לבצע כמה פעולות פשוטות:

  1. נכנסים אל עמוד ניהול הוצאות.
  2. בסרגל פעולות לוחצים על "יצירת מסמך הוצאה > בקשת תשלום מספק".
  3. יוצרים את המסמך על ידי הזנת פרטי ההוצאה – תאריך הפקת המסמך, פרטי הספק, העלאת קובץ המסמך, הזנת מספר המסמך (החשבונית) שהתקבלה מהספק, בחירת פריטי ההוצאה (המוצרים ו/או השירותים המשויכים למסמך).
  4. לוחצים על הפקת מסמך (ניתן גם לשמור כטיוטה ולערוך בהמשך).
  5. לאחר הפקת המסמך ייווצר מסמך בקשת התשלום מספק והוא יופיע ברשימת המסמכים בעמוד ניהול הוצאות.