OFFICEGUY

איך מוסיפים פריטי הוצאות ומנהלים את אחוזי ההכרה במע"מ?

מערכת ניהול ההוצאות מגיעה עם רשימת של עשרות פריטים נפוצים (דלק, תחבורה ציבורית וכו'), המאפשרים הזנת נתונים קלה ומהירה.
הגדרת פריטים נוספים, מתבצעת מתוך "ניהול הוצאות > פריטי הוצאות".
על מנת לערוך באופן ידני את אחוזי ההכרה במע"מ, יש לסמן את ההגדרה "הוספת אחוזי הכרה ברשות המסים לפריטי הוצאות" תחת "ניהול הוצאות > הגדרות ועזרה > הגדרות".
ברירת המחדל מפורטת כאן.