OFFICEGUY

איך מוסיפים פריטי הוצאות ומנהלים את אחוזי ההכרה במע"מ?

מערכת ניהול ההוצאות מגיעה עם רשימת של עשרות פריטים נפוצים (דלק, תחבורה ציבורית וכו'), המאפשרים הזנת נתונים קלה ומהירה.
הגדרת פריטים נוספים, מתבצעת מתוך "ניהול הוצאות > פריטי הוצאות".
ברירת המחדל מפורטת כאן.