OFFICEGUY

איך המערכת מתריעה לי על הזנה כפולה של הוצאה?

המערכת מתריעה לכם במקרה ובו קיימת לאותו כרטיס ספק/ית הוצאה בעלת מספר אסמכתא זהה ("מספר חשבונית הוצאה").
זו אחת הסיבות שבגללה מומלץ להקפיד על מספרי האסמכתא של ההוצאות.

בשיטת העבודה המומלצת לניהול הוצאות, אנחנו ממליצים לעבוד דרך מסך תיוק הוצאות להזנת המידע על ההוצאות.
במסך זה המערכת מאפשרת חסימה של יצירת הוצאה כפולה, עוד לפני שמירתה (ראו בתמונה הראשונה המצורפת).

בעבודה ישירה עם המסמכים של ניהול הוצאות, שלא דרך מסך תיוק הוצאות, המערכת מתריעה על יצירת ההוצאה הכפולה, אבל רק אחרי שמירתה בפועל. במקרה זה יש צורך לבצע זיכוי להוצאה הכפולה שנוצרה.

בשתי ההתראות, ניתן ללחוץ על ההוצאה הכפולה שזוהתה על מנת לוודא שאכן מדובר בכפל.