OFFICEGUY

מה אפשר לעשות עם אפליקציית ניהול הוצאות?

אפליקציית ניהול הוצאות של OfficeGuy היא כלי יעיל וחכם המקל על תהליכי ניהול הוצאות הארגון באמצעות כלים אוטומטיים מעלים שיהפכו את המעקב אחר הוצאות הארגון בפרט ואת תהליכי הנהלת החשבונות של הארגון בכלל לקלים ופשוטים.
 
האפליקציה תומכת בכל סוגי העוסקים ומאפשרת לסרוק ולתייק את מסמכי ההוצאות מהספקים אל המערכת, להפיק מסמכי הוצאה חשבונאיים מכל מקום ומכל מכשיר, לסווג את פריטי ההוצאות ולהתאים אותם לצרכי הארגון, לייבא ולייצא נתונים אל/מתוך האפליקציה כדי לגבות את המידע, להפיק קובץ תשלומים לספקים ולבצע עוד מגוון רחב של פעולות אשר יסייעו להתנהלות מול הספקים ולתכנון ביצוע התשלומים באופן מושכל. 

בשילוב עם אפליקציית ניהול חשבונות תוכלו לקבל בכל זמן נתון תמונת מצב מלאה ועדכנית לגבי ניהול החשבונות של הארגון, להפיק דוח מקדמות מס הכנסה ודוח מע"מ המשקלל את היחס בין הכנסות הארגון אל מול הוצאות הארגון ודוחות רבים נוספים.