OFFICEGUY

כיצד ניתן לראות את סטטוס בקשות התשלום מהספקים ואילו בקשות תשלום מספק טרם שולמו?

במסך בקשות תשלום מספקים ניתן לסנן את התצוגה לפי סטטוס ההוצאה (סגורה/ פתוחה – שולם / לא שולם) באמצעות בחירה בתפריט חיפוש בתיקייה. 

בנוסף, ניתן להפיק במערכת דוח מרוכז של בקשות תשלום מספק שטרם שולמו ונמצאות תחת סטטוס פתוח באמצעות כמה פעולות פשוטות:

  1. נכנסים אל עמוד דוחות.
  2. תחת הוצאות בוחרים בדוח "בקשות תשלום פתוחות".
  3. המערכת תציג את בקשות התשלום מספק הפתוחות במערכת.
  4. ניתן לראות גם את בקשות התשלום הסגורות על ידי סינון התצוגה תחת התיבה "סגורה" בתפריט חיפוש בתיקייה.