OFFICEGUY

למה יש שלושה סוגי מסמכים? (תיעוד תשלום, תיעוד הוצאה, תיעוד הוצאה ותשלום)

לחיצה על כפתור יצירת הוצאה עכשיו פותחת שלוש אפשרויות.
  • תיעוד הוצאה ותשלום: מסמך "שלם" הכולל "כמה שולם", "על מה שולם" וגם "איך שולם". 
  • תיעוד הוצאה: כמה שולם וגם על מה שולם.
  • תיעוד תשלום: כמה שולם וגם איך שולם. 
למה זה טוב וחשוב?
  • במקרה שבו שילמתם לספק, ועוד לא קיבלתם חשבונית. במקרה הזה אתם גם רוצים לעקוב אחרי התשלום שאין לו חשבונית, וגם, תאריך התשלום ותאריך החשבונית יהיו שונים ככל הנראה, כך שמסמך אחד לא מספק (במקרה זה יש להשתמש בתיעוד תשלום).
  • במקרה שבו אתם משלמים בשוטף+. אתם מקבלים חשבונית, ורוצים להתחיל להכניס אותה למערכת. אבל אין עדיין תשלום (במקרה זה יש להשתמש בתיעוד הוצאה).
  • במקרה שבו קיבלתם חשבונית וביצעתם תשלום באותו היום, למשל בקנייה בחנות כלשהי, אז ניתן להשתמש בתיעוד הוצאה ותשלום.