OFFICEGUY

איך אני שומר/ת את הנתונים שהכנסתי למערכת?

ראשית, כדאי להבהיר שכל הנתונים מגובים אצלנו כל הזמן. 
אם אתם בכל מקרה רוצים לגבות את הנתונים מחוץ למערכת, או שאתם רוצים לעזוב, יש שתי אפשרויות.

ייצוא נתונים מלא

דרך הקישור הזה, אליו ניתן להגיע דרך (אפליקציות > גיבוי נתונים), ניתן להוריד גיבוי של כל המידע במערכת בקובץ אקסל או בקובץ XML. ניתן גם להגדיר גיבוי חודשי קבוע.

ייצוא נתונים חלקי

ניתן להיכנס לכל אחת מהתיקיות אליהן הוזן המידע. בכל תיקייה ניתן לערוך את התצוגה (באמצעות החץ שנמצא ליד שם התצוגה) כך שיוסתרו או יוצגו שדות מהתצוגה. שימו לב שאין פילטרים מופעלים, כדי לקבל את כל הנתונים. ניתן להסיר את הסינון באמצעות לחיצה על כותרת העמודה (או שדה החיפוש), ולאחר מכן לחיצה על "נקה מסננים". 
על מנת לבצע את ייצוא הנתונים, יש ללחוץ על "פעולות נוספות > יבוא ויצוא נתונים". לחצו עליה, ובתוכה לחצו על "הורד כ-CSV". שמרו את הקובץ, הוא מכיל את כל המידע הרלוונטי מהתיקייה.