OFFICEGUY

איך משנים את כתובת הדוא"ל או את הסיסמה של משתמש/ת?

על מנת לשנות את כתובת הדוא"ל או הסיסמה של משתמש/ת יש להיכנס אל "הגדרות > הגדרות משתמש" ולבצע את הפעולות הבאות:

לשינוי כתובת הדוא"ל יש ללחוץ על "שינוי כתובת דוא"ל (בסרגל פעולות) > להזין כתובת דוא"ל חדשה > עדכון".
המערכת תשלח הודעת אימות לתיבת המייל החדשה שהוזנה בחשבון. לצורך הפעלת השינוי יש ללחוץ על הלינק המופיע בהודעה.

לשינוי סיסמת המשתמש/ת יש ללחוץ על "שינוי סיסמה קיימת (בסרגל פעולות) > לאמת את זהות המשתמש/ת על ידי הזנת הסיסמה הנוכחית > להזין ולאמת את הסיסמה החדשה > שינוי סיסמה".