OFFICEGUY

איך מוחקים חשבון ארגון במערכת?

ראשית, עלינו להזהיר אתכם. מחיקת ארגון הינה בלתי הפיכה. שימו לב שאתם בטוחים שאינכם צריכים עוד את הארגון או את המידע שהוזן בתוכו.
אם אתם רוצים להפסיק את התשלומים, מוזמנים להסיר את ההקצאות ואת האפליקציות שבתשלום, או ליצור איתנו קשר ונפסיק אותם מיידית. באופן אוטומטי חשבון שאינו בשימוש במשך 6 חודשים עתיד להמחק מהמערכת.

על מנת למחוק חשבון ארגון במערכת:
  • יש להיכנס אל "הגדרות > ניהול ארגונים".
  • תחת ניהול ארגונים, אתרו את הארגון שאותם אתם רוצים למחוק. לתשומת הלב, לא ניתן למחוק את הארגון אליו אתם מחוברים כרגע, על מנת למחוק אותו, יש לעבור ארגון או ליצור ארגון חדש.
  • לאחר מכן, יש ללחוץ על הכפתור "מחיקת ארגון".
  • בעמוד מחיקת ארגון יש להזין את הקוד המופיע בטקסט לחלונית האימות.