OFFICEGUY

מילון מונחים - הסבר על מושגי יסוד במערכת

ריכזנו הסבר קצר על מונחי יסוד ופירוט הצעדים הראשונים שיש לבצע במערכת. 

מערכת הנהלת החשבונות של OfficeGuy בנויה משני סוגי חשבונות - חשבון משתמש וחשבון ארגון. 
חשבון משתמש מאפשר לפעול במערכת, לקבל הרשאה לארגונים קיימים ואף ליצור ארגון חדש
חשבון ארגון מהווה את הפלטפורמה לניהול העסקי, התפעולי והחשבונאי במערכת. ניתן להתאים את הארגון לצרכים העסקיים הרלוונטיים ולבחור את השירותים הנחוצים לכם בלבד.
בארגון יכולים לפעול מספר חשבונות משתמש (עובדים) בהתאם לסוג ההרשאה המוגדרת עבורם. מנגד, חשבון משתמש (לדוגמא - מנהל) יכול לפעול במקביל במספר ארגונים (לדוגמא - סניפים של החברה). 

אפליקציה היא סט של שירותים וכלים העונה על צורך עסקי מסוים. לדוגמא -  אפליקציית ניהול חשבונות מאפשרת ליצור מוצרים/שירותים (או מוצרים/שירותים מחזוריים), להפיק מסמכי הכנסה חשבונאיים ולנהל את הכנסות הארגון ואילו אפליקציית ניהול הוצאות מאפשרת להפיק מסמכי הוצאות, לעקוב אחר הוצאות הארגון, לייעל את העבודה מול ספקים ולסווג את פריטי ההוצאות עבור כל פריט. בנוסף מציעה המערכת אפליקציות ייעודיות לסליקת אשראי, הוראות קבע (חיובים מחזוריים), חנות וירטואלית, חיובי מס"ב, הפצת מסרים ועוד.

האפליקציות במערכת בנויות בצורה היררכית מתיקיות, כרטיסים ושדות. לדוגמא - תיקיית הלקוחות כוללת כרטיסי לקוח ובכל כרטיס שדות בהם מוזנים פרטי הלקוח - שם, ת.ז., טלפון וכו'. ניתן לעדכן ולערוך את המידע הן ברמת השדה (לדוגמא - שינוי מס' טלפון), הן ברמת הכרטיס (שינוי שם הכרטיס – שם הלקוח) והן ברמת התיקייה (התאמת שם התיקייה).