OFFICEGUY

איך עובדים התשלומים למערכת?

המערכת הינה מערכת לשימוש עצמי, והחיוב בה נשלט על ידכם בלבד. התשלום מתבצע אוטומטית מדי חודש והינו ללא התחייבות בכלל.

ב-OfficeGuy אין חיוב על חריגה בשימוש. בסיום ניהול הקצאה, האפליקציה הרלוונטית תחסם עד לשדרוג ההקצאה או ההתחדשות שלה, במקרה של הקצאה חודשית בתחילת החודש.

אם אתם נמצאים במסלול כלשהו, בין אם זה 10 מסמכים חינם, 110 סליקות ומסמכים ב-50 ש"ח או כל מסלול אחר - כאשר תתקרבו לחריגה מהמסלול וכאשר תמצו את המסלול לחלוטין, המערכת תודיע לכם באמצעות דואר אלקטרוני ותאפשר לכם לשדרג למסלול גבוה יותר. 

אם אתם עובדים עם אפליקציית סליקת אשראי, חיובי מס"ב או בילינג, שימו לב ברכישת ההקצאה אם עדיף לכם לרכוש הקצאה "גבוהה" יותר (לדוגמא, אם חרגתם מהקצאת המסמכים, אולי אתם עוד מעט חורגים גם מהקצאת החיובים, ואז כדאי לכם לרכוש הקצאת חיובים נוספת ולא הקצאת מסמכים).
ניתן לעדכן הקצאות דרך דף האפליקציה בחנות האפליקציות, תחת כפתור "ניהול הקצאות", או "דרך הגדרות מערכת > סטטוס הקצאות כללי".

המערכת מגיעה עם משתמש אחד חינם. כל משתמש נוסף כרוך בעלות נוספת. כמו כן, ניתן לבקש מאיתנו גם לתת הרשאה מלאה לרואה החשבון שלכם - ללא תשלום.

כל המחירים במערכת הינם מחירים לחודש, בשקלים חדשים, לפני הוספת מע"מ - אלא אם נאמר אחרת.
אנחנו תמיד נכונים לעזור לעסקים וארגונים חברתיים בתחילת דרכם. צרו קשר במקרה הצורך.

השימוש במערכת כפוף לתקנון השימוש ובהתאם למחירון המערכת.