OFFICEGUY

איך עובדים התשלומים למערכת?

המערכת הינה מערכת לשימוש עצמי, והחיוב בה נשלט על ידכם בלבד. התשלום מתבצע אוטומטית מדי חודש והינו ללא התחייבות בכלל.

המערכת עובדת על פי בנקים בתשלום מראש ללא התחייבות.
מה זה אומר? זה אומר שאתם משלמים על השירות מראש, ויכולים לעזוב בכל זמן שאתם רוצים, בלי חובות ובלי לחשוב פעמיים.  
אין אצלנו חיוב על חריגה בשימוש. בסיום הקצאה, האפליקציה הרלוונטית תחסם עד הרחבת ההקצאה או התחדשות שלה (במקרה של הקצאה חודשית).

יש במערכת כמה סוגים של בנקים:
  • הקצאה חודשית, כמו למשל 10 מסמכים לחודש, 500 מסרים לחודש וכדומה. הקצאה חודשית מתאפסת בכל 1 לחודש (לא משנה מתי מועד התשלום שלכם).
  • הקצאת אחסון, כמו למשל 1000 כרטיסים או 10,000 זמני עבודה. הקצאת אחסון נצברת וסופרת את כל הפריטים בקטגוריה שלא נמחקו.
  • הקצאה חד פעמית כמו למשל 500 מסרונים. הקצאה חד פעמית מנוצלת בעת השימוש בה. 
אם אתם נמצאים במסלול כלשהו, בין אם זה 10 מסמכים חינם, 110 סליקות ומסמכים ב-50 ש"ח או כל מסלול אחר - כאשר תתקרבו לחריגה מהמסלול וכאשר תמצו את המסלול לחלוטין, המערכת תתריע לכם באמצעות דואר אלקטרוני ותאפשר לכם לשדרג למסלול עם הקצאה גדולה יותר. 

ניתן לעדכן הקצאות דרך הגדרות המערכת, בדף "ניהול הקצאות ופירוט תשלומים למערכת".

אם אתם עובדים עם אפליקציית סליקת אשראי, חיובי מס"ב או הוראות קבע, שימו לב ברכישת ההקצאה אם עדיף לכם לרכוש הקצאה "גבוהה" יותר (לדוגמא, אם חרגתם מהקצאת המסמכים, אולי אתם עוד מעט חורגים גם מהקצאת החיובים, ואז כדאי לכם לרכוש הקצאת חיובים נוספת ולא הקצאת מסמכים).

המערכת מגיעה עם משתמש אחד חינם. כל משתמש נוסף כרוך בעלות נוספת. כמו כן, ניתן לבקש מאיתנו גם לתת הרשאה מלאה לרואה החשבון שלכם - ללא תשלום.

כל המחירים במערכת הינם מחירים לחודש, בשקלים חדשים, לפני הוספת מע"מ - אלא אם נאמר אחרת.
אנחנו תמיד נכונים לעזור לעסקים וארגונים חברתיים בתחילת דרכם. צרו קשר במקרה הצורך.

השימוש במערכת כפוף לתקנון השימוש ובהתאם למחירון המערכת.