OFFICEGUY

איך אפשר לנהל מספר ארגונים במערכת?

המערכת מורכבת משני סוגים של "חשבונות".
  1. חשבון משתמש - דרכו אתם מתחברים למערכת וכולל את המידע האישי שלכם.
  2. חשבון ארגון - הפרופיל של החברה/עמותה/עוסק אותו אתם מנהלים.
לחשבון של ארגון ניתן לתת הרשאות למספר משתמשים.
למשתמש יכולה להיות הרשאה למספר ארגונים.

על מנת להקים ארגונים נוספים, יש להכנס לדף "הגדרות מערכת > הגדרות נוספות > ניהול ארגונים", ובתוכו ללחוץ על "יצירת ארגון חדש".

תמחור המערכת מתבצע אל מול חשבונות הארגונים ולא מול חשבונות המשתמשים.
כך שבעת הקמת ארגון חדש, תוכלו לבחור את האפליקציות הרלוונטיות, ואת כמות השימוש הנדרשת בכל אחת מהאפליקציות, וכמות המשתמשים שמורשים להשתמש בחשבון הארגון.

במידה והינכם מקימים את הארגון בעבור לקוח/ה, ניתן לתת ללקוח/ה הרשאה ישירות אל המערכת, באמצעות "הגדרות מערכת > ניהול הרשאות > הוספת הרשאה". הוספת ההרשאה תגרום לשליחת דוא"ל אל הלקוח/ה, המאפשר ללקוח/ה עבודה ישירה מול המערכת.