OFFICEGUY

איך אפשר לנהל מספר ארגונים במערכת?

המערכת מורכבת משני סוגים של "חשבונות".
  1. חשבון משתמש - דרכו אתם מתחברים למערכת וכולל את המידע האישי שלכם.
  2. חשבון ארגון - הפרופיל של החברה/עמותה/עוסק אותו אתם מנהלים.
לחשבון של ארגון ניתן לתת הרשאות למספר משתמשים.
למשתמש יכולה להיות הרשאה למספר ארגונים.

מעבר בין ארגונים מתבצע באמצעות הכפתור שנמצא ליד הלוגו, במוצג בתמונה המצורפת.
מעבר בין משתמשים יותר נדיר, ומתבצע באמצעות יציאה מהמערכת והתחברות.

על מנת להקים ארגונים נוספים, יש להכנס לדף "הגדרות > ניהול ארגונים", ובתוכו ללחוץ על "יצירת ארגון חדש".

תמחור המערכת מתבצע אל מול חשבונות הארגונים ולא מול חשבונות המשתמשים.
כך שבעת הקמת ארגון חדש, תוכלו לבחור את האפליקציות הרלוונטיות, ואת כמות השימוש הנדרשת בכל אחת מהאפליקציות, וכמות המשתמשים שמורשים להשתמש בחשבון הארגון.

במידה והינכם מקימים את הארגון בעבור לקוח/ה, ניתן לתת ללקוח/ה הרשאה ישירות אל המערכת, באמצעות "הגדרות > ניהול משתמשים > הוספת משתמש/ת". הוספת ההרשאה תגרום לשליחת דוא"ל אל הלקוח/ה, המאפשר ללקוח/ה עבודה ישירה מול המערכת.