OFFICEGUY

איפה ניתן למצוא את החשבוניות עבור התשלום למערכת?

כל החשבוניות זמינות עבורכם תמיד ישירות מתוך המערכת,
ניתן להכנס ל"הגדרות מערכת > היסטוריית תשלומים למערכת", בכדי לקבל את החשבוניות.

מעדיפים לקבל את החשבוניות בדואר אלקטרוני בכל חודש? באותו הדף, תוכלו לסמן כי הינכם מעוניינים לקבל מאיתנו עדכונים חודשיים לנוחיותכם.