OFFICEGUY

איפה ניתן למצוא את החשבוניות עבור התשלום למערכת?

כל החשבוניות והקבלות זמינות עבורכם תמיד ישירות מתוך המערכת,
ניתן להכנס ל"הגדרות > ניהול הקצאות ופירוט תשלומים למערכת", בכדי לקבל את החשבוניות.

מעדיפים לקבל את החשבוניות בדואר אלקטרוני בכל חודש?
באותו הדף, תוכלו לסמן כי הינכם מעוניינים לקבל מאיתנו עדכונים חודשיים לנוחיותכם.