OFFICEGUY

מכירים את כפתור הגישה המהירה?

כפתור גישה מהירה מאפשר מעבר ישיר לביצוע פעולות נפוצות במערכת - יצירת מסמך, סליקת אשראי, יצירת הוראת קבע ועוד. הכפתור נמצא בראש המסך (ראו צילום מסך) ולחיצה עליו תציג רשימת פעולות מרכזיות בארגון. בחירה באחת הפעולות המופיעות ברשימה תפנה אתכם היישר אל העמוד הרלוונטי. לדוגמא – בלחיצה על "יצירת לקוח/ה" תועברו אל עמוד יצירת לקוח/ה.

כפתור גישה מהירה מאפשר גם חיפוש חופשי לאיתור מידע ונתונים בארגון באמצעות הקלדת מילות מפתח רלוונטיות. בדרך זו ניתן לאתר מסמכים, לקוחות, מוצרים/שירותים וכו'.