OFFICEGUY

איך ניתן לחפש ולאתר מידע ונתונים במערכת?

ישנן כמה דרכים לחיפוש מידע או נתונים ב-OfficeGuy. בין אם אתם מחפשים מסמך מסוים, כרטיס לקוח/ה או הוראת קבע כלשהי תוכלו להיעזר באחת מהשיטות הבאות לאיתור המידע:  

שורת החיפוש/שדה גישה מהירה בראש המסך: חיפוש חופשי באמצעות הקשת מילות חיפוש רלוונטיות (כמו שם לקוח/ה או מס' קבלה). המערכת תציג את התוצאות הקרובות ביותר למילות החיפוש. כפתור גישה מהירה מאפשר גם מעבר ישיר לביצוע פעולות נפוצות במערכת.

תיבת חיפוש באפליקציה: במרבית האפליקציות במערכת מוצגת תיבת חיפוש אשר כוללת שדות חיפוש דרכם ניתן לאתר ולסנן את המידע שיוצג על פי פרמטר החיפוש הנבחר (לקוח/ה, תאריך וכו').

חיפוש בתיקייה ספציפית: בתיקיות רבות במערכת (לדוגמא - תיקיית לקוחות או תיקיית קבלות) ניתן לאתר נתון או מידע הקשור לתיקייה דרך תיבת "חיפוש בתיקייה" והזנת מילות מפתח רלוונטיות.

חיפוש מידע כללי: הגדרות, דפי מידע ושאלות נפוצות. ניתן ללחוץ על "עזרה ותמיכה > חיפוש בעזרה" ולהקיש מילות חיפוש לאיתור המידע הרלוונטי.