OFFICEGUY

איך מוסיפים הרשאה למשתמש/ת בחשבון והרשאה לאפליקציה או תיקייה ספציפית?

על מנת להוסיף משתמשים נוספים לארגון יש להיכנס אל "הגדרות > הגדרות אחרות > ניהול משתמשים > הוספת משתמש/ת". מזינים את כתובת המייל של המשתמש/ת, קובעים את רמת ההרשאה ולוחצים על "הוספת משתמש/ת".

ניתן לתת הרשאת משתמש/ת לרואה החשבון שלכם על מנת שיוכל להתחבר למערכת, לצפות בנתוני הארגון ולבצע את תהליכי הנהלת החשבונות מתוך החשבון.

כדי להוסיף הרשאה לתיקייה או אפליקציה ספציפית בארגון יש להיכנס אל "הגדרות > הגדרות אחרות > ניהול משתמשים" וללחוץ על "הרשאות לאפליקציות" או "הרשאות לתיקיות" בסרגל פעולות.