OFFICEGUY

איך ניתן לשלוח דוא"ל מהכתובת שלי?

הגדרת שרת דוא"ל יוצא במערכת OfficeGuy מאפשרת לכל הדוא"ל היוצא שלכם מהמערכת להישלח מתוך כתובת הדוא"ל שלכם. הגדרה זו מאפשרת לאנשי הקשר שלכם להגיב ישירות אליכם.
אנו כמובן מתחייבים לא לעשות כל שימוש בתיבת הדוא"ל שלכם ולא להעביר שום מידע עליה לצד שלישי כלשהו.

בברירת המחדל, האפליקציה שולחת את הדוא"ל באמצעות תיבת דואר אלקטרוני של OfficeGuy.
הגדרת שרת דוא"ל יוצא מאפשרת שליחת דוא"ל מתוך התיבה האישית (או הארגונית), שלכם, בכדי שתוכלו לקבל דואר חוזר (Reply). על מנת לעשות זאת, יש להגדיר את שרת הדוא"ל היוצא שלכם (SMTP).

הגדרת התיבה האישית שימושית מאוד עבור שליחת מסמכים מתוך אפליקציית ניהול החשבונות, ועבור שליחת עדכונים בעקבות חיובים המתבצים באפליקציית הוראות קבע.

ניתן להיכנס להגדרות שרת הדוא"ל היוצא בלחיצה כאן!