OFFICEGUY

איך מוסיפים/מורידים אפשרות תשלום בתשלומים בחנות הוירטואלית?

משתמשים בחנות הוירטואלית של OfficeGuy ואתם רוצים להוסיף תמיכה בעסקת תשלומים (פריסה לתשלומים)?

הגדרת הפריסה לתשלומים של החנות מתבצעת על ידי הגדרת סכום מינימלי שממנו אתם מרשים ללקוח/ה לשלם בתשלומים (למשל, החל מ-1,000 ש"ח), ומהגדרה נוספת שאומרת לכמה תשלומים אפשר לחלק את העסקה, במידה וסכום העסקה גדול מהסכום המינימלי (למשל, עד 3 תשלומים).

ניתן להגדיר את הכללים האלה בצורה שונה עבור קטלוג תחת הגדרות הקטלוג, או כהגדרה גורפת של כל החנות באמצעות הגדרות > חנות וירטואלית.