OFFICEGUY

איך מגדירים יום להתחלת חיוב הוראת קבע?

מגייסים אנשים להוראות קבע במערכת? מעולה!
החנות הוירטואלית מאפשרת לכם להתחיל את החיוב באופן מיידי בעת הרכישה, או שלא.
האפשרויות להתחלת החיוב של הוראת הקבע:
  1. התחלה בתאריך קבוע - לדוגמה 01/09/2025. שיטה זו נוחה כשאתם מגייסים מראש הוראות קבע, שכולן צריכות להתחיל באותו התאריך. שימו לב, אם לא תורידו את דף התשלום, לקוחות שיצטרפו אחרי התאריך יחוייבו בצורה רטרואקטיבית ועלולים להיווצר להם חיובים כפולים.
  2. התחלה בתאריך קבוע בחודש - לדוגמה 15. שיטה זו נוחה כאשר אתם רוצים לשמור לכל הלקוחות תאריך חיוב קבוע בחודש.
  3. התחלה מספר ימים אחרי רכישה - בשביל ליצור חיוב מושהה, במקרה ואתם צריכים לבצע עיבוד כלשהו על הנתונים.
  4. התחלה מיידית - בעת הרכישה החיוב יתחיל!
כל האפשרויות הללו נמצאות תחת הגדרות הקטלוג.
בשביל להגיע אל הגדרות הקטלוג, נכנסים לאפליקציית חנות וירטואלית, מוצאים את הקטלוג הרלוונטי, לוחצים על כפתור "פעולות הקטלוג" ואז על "הגדרות קטלוג".
בתוך הגדרות הקטלוג, תחת "הגדרות חיוב" ניתן למצוא את השדה: "מועד התחלת הוראות קבע לאחר רכישה".
בברירת המחדל, שדה זה מוגדר על התחלה מיידית.