OFFICEGUY

איך משנים את סוג המסמך שיונפק בעקבות תשלום בחנות?

אפליקציית חנות וירטואלית מאפשרת לכם לבחור איזה סוג מסמך יונפק לאחר תשלום בחנות הוירטואלית:
  • חשבונית מס קבלה (או חשבון/קבלה לפטורים ממע"מ)
  • חשבונית מס (או חשבון לפטורים ממע"מ)
  • קבלה 
  • קבלת תרומה (גם עם סעיף 46)
  • דרישת תשלום
  • הזמנה.
ההגדרה הזו מתבצעת ברמת הקטלוג. מגיעים לעריכת הקטלוג דרך הכפתור בצורת עיפרון.
לתשומת הלב, ישנה חובה להנפיק קבלה כלשהי מיד בעת קבלת התשלום.