OFFICEGUY

איך משנים את סדר השדות בדף התשלום?

הוספתם מס' שדות בדף התשלום, אבל סדר השדות לא תואם למה שרציתם? יש פיתרון לבעיה.

כדי לשנות את סדר השדות יש להיכנס למסך "חנות וירטואלית > ניהול שדות נוספים".
בעריכת כל שדה, תחת "הגדרות מתקדמות" יש לקבוע בשדה "מיון" ערך מספרי, שמייצג את הסדר הרצוי בין השדות.
על מנת להשפיע על סדר השדות, יש לערוך את כל השדות הרלוונטים, ולקבוע עבורם מספרים בסדר עוקב.