OFFICEGUY

איך מאפשרים קבלת תשלומים במט"ח?

החנות הוירטואלית מאפשרת קבלת תשלומים במטבעות שונים.
על מנת לקבל תשלומים במט"ח בחנות הוירטואלית, יש לבצע שתי פעולות:
  1. פתיחת היכולת
    דרך "חנות וירטואלית > הגדרות ועזרה > הגדרות > אפשרויות מתקדמות > תמיכה בקבלת תשלומים במט"ח".
  2. הגדרת המטבע בקטלוג
    דרך "חנות וירטואלית > הגדרות קטלוג (תחת הקטלוג הרלוונטי) > אפשרויות מתקדמות > מטבע".
לתשומת הלב, על מנת לקבל תשלומים במט"ח באמצעות סליקת אשראי, יש לוודא כי חברת האשראי פתחה עבורכם את ההרשאה הנדרשת לטובת סליקת המטבע הרלוונטי.