OFFICEGUY

איך משנים את סדר המוצרים/השירותים בדף התשלום?

הוספתם מס' מוצרים בדף התשלום, אבל סדר המוצרים/השירותים לא תואם למה שרציתם? יש פיתרון לבעיה.

כדי לשנות את סדר המוצרים בקטלוג, יש להיכנס למסך "חנות וירטואלית > לחיצה על הקטלוג הרלוונטי > עריכת מוצרים/שירותים".
במסך זה, תוכלו לגרור ולשנות את סדר המוצרים.