OFFICEGUY

איך מקימים דף תשלום באנגלית או בשפה אחרת?

החנות הוירטואלית מאפשרת הקמת דפי תשלום במס' שפות.
השפות הנתמכות הינן: עברית, אנגלית, ערבית וספרדית.

על מנת לקבוע את שפת הקטלוג ושפת דף התשלום, יש לבצע מס' פעולות פשוטות:
 1. הגדרת שפת הקטלוג
  ניתן לקבוע את שפת הקטלוג באמצעות "חנות וירטואלית > (תחת הקטלוג הרלוונטי) פעולות הקטלוג > הגדרות קטלוג > עיצוב וממשק לקוח/ה > שפת הצגה למשתמשים".
 2. הגדרת מוצרים/שירותים
  על מנת ששמות המוצרים/השירותים אשר יצרתם יופיעו בהתאם לשפת הקטלוג, יש לוודא כי המוצרים אשר מוגדרים תחת הקטלוג הינם בשפה מתאימה. על מנת ליצור מוצרים/שירותים נוספים.
  לתשומת הלב, במידה והינכם מוכרים את אותו המוצר או השירות בקטלוגים בשפות שונות - יש ליצור מוצר/שירות עבור כל שפה בנפרד.
 3. הגדרת שדות נוספים
  במידה ויצרתם שדות נוספים, יש לוודא כי שמות השדות נוספים גם הם תואמים לשפת הקטלוג. לחצו כאן להסבר על הגדרת שדות נוספים בדף התשלום.
 4. הגדרת מטבע התשלום
  במידה וברצונכם לקבל תשלום במט"ח, ניתן להגדיר גם זאת. לחצו כאן להסבר על אפשרות קבלת תשלומים במט"ח בדף התשלום.