OFFICEGUY

איך מאפשרים בחירת כמות לרכישה בעמודי התשלום?

בברירת המחדל, דפי התשלום בחנות הוירטואלית הם עבור יחידה בודדת של מוצר/שירות.
ניתן לאפשר ללקוחות לרכוש מספר יחידות באמצעות הגדרה הנמצאת בקטלוג.
ההגדרה נקראת: "תמיכה בבחירת כמות מוצר/שירות".

לתשומת הלב, פתיחת ההגדרה בקטלוג אחד לא תפתח את ההגדרה בקטלוגים אחרים.