OFFICEGUY

איך מקבלים תשלומים מחזוריים (חודשיים) בחנות הוירטואלית?

אפליקציית חנות וירטואלית מאפשרת לקבל תשלומים חד פעמיים, או תשלומים מחזוריים (הידועים גם בשם "הוראת קבע באשראי").

על מנת לקבל תשלומים מחזוריים, יש לפעול לפי ההוראות הבאות:
  1. התקנת אפליקציית הבילינג. אפליקציה זו אחראית על ביצוע החיובים המחזוריים אחת לחודש (או לכל תקופה שתגדירו), על הפקת החשבוניות/הקבלות ושליחתן אל הלקוחות שלכם באופן אוטומטי לחלוטין.
  2. הגדרת המוצרים/השירותים המחזוריים, עליהם תקבלו את התשלומים. ההגדרה מתבצעת דרך "בילינג > מוצרים/שירותים מחזוריים".
  3. הוספת המוצרים/השירותים המחזוריים לקטלוג. ההוספה מתבצעת דרך לחיצה על כפתור הפלוס (+) ליד המוצרים/שירותים כלולים בקטלוג. במסך שנפתח, יש לבחור את המוצר/השירות שיצרתם בסעיף הקודם.