OFFICEGUY

איך ניתן להגדיר כתובת להפניה (Redirect) לאחר רכישה?

החנות הוירטואלית מאפשרת ביצוע מס' פעולות לאחר סיום תהליך רכישה (מוצלח כמובן).
אחת האופציות הנפוצות, היא הפניה לאתר אחר (Redirect).
על מנת להגדיר את ההפניה, יש להיכנס להגדרות הקטלוג (לחיצה על "חנות וירטואלית > פעולות הקטלוג > הגדרות קטלוג").
תחת "אפשרויות" מתקדמות, קיימות שתי הגדרות רלוונטיות.

  1. כתובת לניווט לאחר ביצוע התשלום
    לכתובת זו - המשתמשים יועברו לאחר תשלום שהסתיים בהצלחה.
    ניתן להגדיר ברירת מחדל להגדרה זו, תחת הגדרות האפליקציה, דרך "הגדרות > חנות וירטואלית > כללי > כתובת לניווט לאחר ביצוע התשלום".

  2. כתובת לניווט לאחר קבלת הזמנה ללא חיוב
    במידה ופתחתם בקטלוג אפשרות של קבלת הזמנות ללא חיוב, לכתובת זו יועברו המשתמשים לאחר סיום תהליך ההזמנה באתר.