OFFICEGUY

מה ההבדל בין חיוב אוטומטי של הוראת קבע לחיוב ידני?

אפליקציית הוראות קבע מאפשרת חיוב של הוראות קבע באשראי בשתי דרכים:

חיוב אוטומטי של הוראות קבע: המערכת מבצעת מדי יום סריקה אחר הוראות קבע שמועד חיובן הגיע ומחייבת אותן בכל יום ב-7:00. בשיטת חיוב זו אין צורך לבצע כל פעולה יזומה. החיוב מתבצע באופן אוטומטי על ידי המערכת. כדי לאפשר למערכת לבצע חיוב אוטומטי של הוראות קבע יש להיכנס אל הגדרות אפליקציית הוראות קבע ולקבוע את הפרמטרים הרלוונטיים תחת "שיטת חיוב הוראות הקבע".

חיוב ידני של הוראות קבע: ביצוע חיוב יזום של הוראת קבע על ידי המשתמש. כדי לבצע חיוב ידני יש ללחוץ בסרגל פעולות על "חיוב הוראות קבע ממתינות > תצוגה מקדימה > סימון הוראות הקבע לחיוב > חיוב הוראות קבע."

במידה והחיוב לא צלח מציעה המערכת כמה דרכים לטיפול בכישלון חיוב הוראת קבע בכרטיס אשראי - ע"י הלקוח/ה, טיפול יזום ע"י הארגון/המשתמש או טיפול אוטומטי של המערכת.


חיוב הוראת קבע באמצעות חיוב מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) מתבצע בפועל על ידי יצירה ושידור קובץ מס"ב באופן אוטומטי או יזום. טיפול בכישלון חיובים במס"ב מתבצע באופן ידני בלבד. כדי להקל על הטיפול בחיובי הוראות קבע במס"ב מומלץ להתקין את אפליקציית הרשאות מס"ב ואת אפליקציית התאמות מס"ב