OFFICEGUY

איך יוצרים הוראת קבע ב-OfficeGuy?

כדי ליצור הוראת קבע לחיוב מחזורי של לקוח/ה יש להיכנס אל עמוד יצירת הוראת קבע ולבצע את הפעולות הבאות:
  1. בוחרים או יוצרים את הלקוח/ה עבורו/ה ניצור את הוראת הקבע.
  2. מזינים את פרטי אמצעי התשלום לביצוע החיובים – כרטיס אשראי או חיוב מס"ב. במידה וללקוח/ה אמצעי תשלום שמור במערכת הוא יתעדכן אוטומטית כאמצעי התשלום לחיוב הוראת הקבע. שינוי אמצעי התשלום יגרום לעדכון מקביל גם בכרטיס הלקוח/ה (ניתן להימנע מהעדכון בכרטיס הלקוח/ה על ידי ביטול "שמירת אמצעי תשלום" תחת אפשרויות נוספות). 
  3. בוחרים או יוצרים מוצר/שירות מחזורי וקובעים מחיר ומספר מחזורי חיוב. ניתן להתאים את מחיר המוצר/השירות ומספר מחזורי החיוב ספציפית להוראת הקבע גם אם פרמטרים אלו הוגדרו אחרת בכרטיס המוצר/השירות.
  4. קובעים את מועד החיוב הראשון של הוראת הקבע. כאשר בוחרים בתאריך יום יצירת הוראת הקבע או בתאריך בעבר יבוצע החיוב הראשון מיידית. בחירת תאריך עתידי מאפשרת לקבוע מועד חיוב מותאם אישית.
  5. תחת "אפשרויות נוספות" ניתן לקבוע איזה מסמך יופק ויישלח ללקוח לאחר חיוב הוראת הקבע, את שפת המסמך ולהוסיף טקסט חופשי שיוצג במסמך. 
  6. לוחצים על "יצירת הוראת קבע". המערכת תיצור כרטיס הוראת קבע שיוצג באפליקציית הוראות קבע וגם בכרטיס הלקוח/ה. 

אל עמוד יצירת הוראת קבע ניתן להגיע על ידי לחיצה על "יצירת הוראת קבע" בסרגל פעולות באפליקציית הוראות קבע או באמצעות הקלדה בשורת החיפוש/שדה גישה מהירה "יצירת הוראת קבע" ומעבר ישיר אל העמוד. אפשרות נוספת היא ליצור הוראת קבע מתוך כרטיס הלקוח/ה על ידי לחיצה בסרגל פעולות על "יצירת חיוב > יצירת הוראת קבע".

חשוב! לביצוע חיובי הוראות קבע נדרש פטור מהזנת CVV (הזנת 3-4 הספרות המופיעות בגב הכרטיס) אותו ניתן לקבל מחברת האשראי.