OFFICEGUY

איך מטפלים בכישלון חיוב באשראי?

נכשל חיוב באשראי? לא נורא. זה קורה.
אפליקציית הבילינג מציעה שתי דרכים להתמודדות עם מקרים שכאלה. 

אגב, המערכת גם מתריאה ללקוחות ולארגונים אחרי תום תוקף של כרטיס אשראי, על מנת להקדים תרופה למכה.

טיפול בכשלון חיוב ע"י הלקוח/ה

אפליקציית הבילינג שולחת דוא"ל לארגון וללקוח/ה בכל כישלון חיוב.
בתוך הדוא"ל של הלקוח/ה מופיע קישור המאפשר ללקוח/ה לעדכן אמצעי תשלום על מנת להפעיל את החיוב מחדש.
כ-75% מכשלונות החיוב באשראי נפתרים בצורה הזו.
במקרה שהלקוח/ה מעוניינ/ת לחייב מחדש את אותו כרטיס אשראי, יש צורך להקליד את הפרטים שלו מחדש.

טיפול בכשלון חיוב ע"י הארגון

מעבר לכך שהינכם מקבלים התראה בדואר אלקטרוני על כל כישלון חיוב, כל החיובים המחזוריים שנכשלו מרוכזים תחת "בילינג > חיובים מחזוריים שנכשלו". כך אתם יכולים לדעת במה נשאר לכם לטפל.
במידה ויש צורך לעדכן אמצעי תשלום, ניתן לעדכן אמצעי תשלום בכרטיס הלקוח/ה.
במידה ורק צריך לנסות לחייב מחדש, ניתן לסמן את החיובים המחזוריים אותם אתם רוצים לחייב מחדש וללחוץ תחת סרגל הפעולות על "הפעלת חיוב". 
בשלב זה תצטרכו לבחור אם להמשיך את החיוב בתאריך המקורי, או ביום הנוכחי.
שימו לב שאם עבר זמן רב מאז שהחיוב נכשל, חיוב בתאריך המקורי עלול לגרום לחיובים מרובים לאור חיובים שהיו צריכים לקרות ולא קרו.

טיפול אוטומטי של המערכת

ישנה קטגוריה של הגדרות בהגדרות אפליקציית בילינג של "פעולות בכישלון חיוב", עם האפשרויות הבאות:

  • דילוג החיוב למועד החיוב הבא. באפשרות זו, במקרה של כישלון, המערכת תעביר את מועד החיוב הבא חודש קדימה.
  • הוספת מחזור חיוב נוסף. אפשרות זו נפתחת רק אם פתוחה האפשרות של דילוג למועד החיוב הבא. באפשרות זו, במקרה של כישלון, לאור הדחייה בחודש, יתווסף חודש תשלום נוסף לחיוב המחזורי.
  • המשך ניסיונות חיוב. אפשרות זו נפתחת רק אם פתוחה האפשרות של דילוג למועד החיוב הבא. באפשרות זו, המערכת תמשיך לנסות לחייב את הלקוח/ה בהגעת מועד החיוב הבא (בברירת המחדל, המערכת מסמנת חיובים מחזוריים שנכשלו בסטטוס כישלון, על מנת לאפשר לארגונים לטפל בבעיה. בארגונים שיש ללקוחות הרבה בעיות של מסגרת, ניתן להשתמש באפשרות זו)
המערכת לא מאפשרת לנסות חיוב אשראי בתדירות יותר תכופה מאשר אחת לחודש.
בכל מקום בכותרת זו שבו כתוב חודש, הכוונה היא לאורך החיוב המחזורי המוגדר. נכתב חודש מטעמי נוחות ולאור כך שזה השימוש הנפוץ באפליקציה.