OFFICEGUY

איזה מסמך נשלח בחיוב בילינג?

בברירת המחדל, מערכת הבילינג שולחת חשבונית מס קבלה (או חשבון/קבלה במקרה של ארגון שלא חייב במע"מ).
ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל הזו בתוך הגדרות אפליקציית בילינג, שם ניתן לבחור בין האופציות הבאות:
  • חשבונית מס קבלה
  • חשבונית מס
  • קבלה
  • דרישת תשלום / חשבון עסקה (חשבונית עסקה)
  • הזמנה
  • חיוב ללא מסמך
לתשומת הלב!
ישנה חובה חוקית להנפיק קבלה מיד בעת קבלת התשלום, בכל שינוי של הגדרה זו מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון או לסמוך על עצמכם שאתם יודעים מה אתם עושים.