OFFICEGUY

כשאני יוצר/ת מסמכים מחזוריים, אני רוצה שהם יצאו כטיוטות. איך עושים את זה?

כאשר עובדים עם מסמכים מחזוריים באפליקציית הוראות קבע, בברירת מחדל המסמכים מופקים כמסמכים "סגורים". במידת הצורך, ניתן להגדיר כי המסמכים יופקו כמסמכי טיוטה בלבד.
על מנת לעשות זאת, יש להיכנס להגדרות אפליקציית הוראות קבע, משם ל-"כללי", ושם לסמן את ההגדרה: "הפקת טיוטה במסמכים מחזוריים".

לתשומת הלב, הגדרה זו לא משפיעה על המסמכים שנוצרים אוטומטית בעת חיובי הוראות קבע. על מנת להשפיע על המסמכים שנוצרים כתוצאה מהחיוב, יש להיכנס להגדרות האפליקציה המחייבת (סליקת אשראי / חיוב מס"ב).