OFFICEGUY

כשאני יוצר/ת מסמכים מחזוריים, אני רוצה שהם יצאו כטיוטות. איך עושים את זה?

כאשר עובדים עם מסמכים מחזוריים באפליקציית בילינג, הם בברירת מחדל יוצאים כמסמכים "סגורים".
ניתן להגדיר שתהליך הבילינג יוציא את המסמכים בטיוטה בלבד. 
על מנת לעשות זאת, יש להיכנס להגדרות אפליקציית בילינג, משם ל-"אפשרויות מתקדמות", ושם לסמן את ההגדרה: 
"הפקת טיוטה במסמכים מחזוריים".

לתשומת הלב, הגדרה זו לא משפיעה על המסמכים שנוצרים אוטומטית בעת חיוב בריצת הבילינג. על מנת להשפיע על המסמכים שנוצרים כתוצאה מהחיוב, יש להיכנס להגדרות האפליקציה המחייבת (סליקת אשראי / חיוב מס"ב)