OFFICEGUY

איך מגדירים אחת לכמה זמן לבצע כל חיוב?

בברירת המחדל, אפליקציית הוראות קבע מאפשרת יצירת חיובי הוראות קבע על בסיסי חודשי.
על מנת לאפשר יצירת הוראות קבע בתדירות שונה (אחת לרבעון, חציון, שנה, שבוע, או מה שתרצו), היכנסו אל "הגדרות> הוראות קבע", תחת "כללי", סמנו את התיבה של "תמיכה בבחירת אורך מחזור ידני".
לאחר מכן, כשתגדירו את המוצר/השירות המחזורי (תחת "הוראות קבע > מוצרים/שירותיים מחזוריים"), תוכלו לקבוע בעצמכם את אורך המחזור של המוצר/שירות ושל הוראת הקבע עצמה.