OFFICEGUY

איך מעדכנים פרטים של הוראת קבע? סכום, תאריכים, תוקף?

כל הוראות הקבע מנוהלות בתוך תיקיית הוראות קבע.

1. איתור הוראת הקבע שאתם רוצים לשנות

אם יש הוראת קבע שברצונכם לעדכן, השלב הראשון הינו לאתר אותה, באמצעות הלקוח/ה, המוצר/שירות, הסכום או בכל דרך אחרת - בעזרה שדות החיפוש. 

2. עדכון תאריך החיוב הבא, כמות המחזורים או תוקף החיוב

באם אתם רוצים לשנות את תאריך החיוב הבא, לעדכן את כמות המחזורים או להאריך/לקצר את תוקף החיוב, יש להיכנס אל כרטיס הוראת הקבע וללחוץ על כפתור "עדכון צפי חיובים".
כפתור זה יפתח מסך קטן שכולל את כל האפשרויות.
  1. שינוי תאריך החיוב הבא גורם להזזת כל החיובים אחורה או קדימה, בהתאם להזזה.
  2. שינוי כמות המחזורים משפיעה על תאריך החיוב האחרון. הוספת מחזורים מרחיקה אותו, ולהפך.
  3. שינוי תאריך החיוב האחרון משפיע על כמות המחזורים בצורה דומה.
רוצים להפסיק את הוראת הקבע? פשוט לחצו על כפתור: "סיום הוראת קבע".
בסה"כ רוצים לוותר על החיוב הבא? לחצו על כפתור: "דילוג חיוב".

3. עדכון סכום החיוב או כמות היחידות

על מנת לשנות את הסכום לתשלום, יש לעדכן את השדה של המחיר.
שימו לב שניתן לבצע עריכה מהירה מתוך מסך הוראות הקבע (ראו תמונה).
לתשומת הלב, אם קיים לכם גם שדה "כמות", יש להתחשב בו בעדכון המחיר, שכן סכום הוראת הקבע מורכב מכמות היחידות כפול המחיר ליחידה (לדוגמה, מחיר = 100, כמות = 2, יגרום לחיוב בסך 200). 

---

בכל מקרה, ניתן גם לערוך את כרטיס הוראת הקבע, אך זו פעולה שמומלצת רק למומחים בתחום.