OFFICEGUY

איך מפסיקים/ממשיכים הוראת קבע?

ניתן להפסיק ולהמשיך הוראת קבע או מסמך מחזורי בכל שלב.
מאתרים את כרטיס הוראת הקבע בתוך האפליקציה באמצעות שדות החיפוש ולוחצים עליו.
שם ניתן לעצור את הוראת הקבע או להפעיל אותה, באמצעות סרגל הפעולות, באמצעות הכפתור "הפעלת הוראת קבע", או "סיום הוראת קבע", בהתאם לפעולה הנדרשת.
לתשומת הלב - בעת הפעלת הוראת הקבע עלולים להיווצר חיובים כפולים, משולשים ויותר מכך, באם הוראת הקבע לא הייתה פעילה לזמן ממושך. הפעלת הוראת הקבע צריכה להתבצע בזהירות.