OFFICEGUY

איך מפסיקים/ממשיכים חיוב מחזורי?

ניתן להפסיק ולהמשיך חיוב מחזורי או מסמך מחזורי בכל שלב.
מאתרים את כרטיס החיוב בתוך האפליקציה באמצעות שדות החיפוש ולוחצים עליו.
שם ניתן לעצור חיוב או להפעיל אותו, באמצעות סרגל הפעולות, באמצעות הכפתור "הפעלת חיוב מחזורי", או "סיום חיוב מחזורי", בהתאם לפעולה הנדרשת.
לתשומת הלב - בעת הפעלת החיוב עלולים להיווצר חיובים כפולים, משולשים ויותר מכך, באם החיוב לא היה פעיל לזמן ממושך. הפעלת חיוב צריכה להתבצע בזהירות.