OFFICEGUY

איך ניתן לחייב הוראות קבע הממתינות לחיוב?

כדי לחייב הוראות קבע הממתינות לחיוב יש להיכנס אל אפליקציית הוראות קבע ולבצע את הפעולות הבאות:
  1. לוחצים על "חיוב הוראות קבע ממתינות" בסרגל פעולות.
  2. קובעים אילו פעולות תבצע המערכת - חיוב הוראות קבע באשראי, הפקת קובץ מס"ב וכו'.
  3. לוחצים על "תצוגה מקדימה" כדי לצפות בהוראות קבע שהמערכת תחייב. ניתן לבטל חיוב של הוראת קבע מסוימת במידת הצורך.
  4. לוחצים על "חיוב הוראות קבע". המערכת תחייב את הוראות הקבע שסומנו.