OFFICEGUY

איזה דוחות ניתן להפיק בעקבות השימוש באפליקציית הוראות קבע?

אפליקציית הוראות קבע מאפשרת להפיק מגוון רחב של דוחות בעקבות השימוש באפליקציה. דוחות אלו מסייעים לניהול השוטף של הוראות הקבע בארגון, למעקב אחר הוראות קבע שדורשות טיפול או שחיובן נכשל, לפילוח נתוני גביה על פי פרמטר נבחר (מוצר/שירות או לקוח), הצגת הוראות קבע שהסתיימו או כאלו שקרובות להסתיים ועוד.

בין הדוחות אותם ניתן להפיק בעקבות השימוש באפליקציה:
  • הוראות קבע פעילות – פירוט הוראות הקבע הפעילות בחשבון
  • הוראות קבע שהסתיימו - פירוט הוראות הקבע שחיובם הסתיים וסיבת סיום החיוב
  • סיכום חיובים פעילים – תצוגת חיובים לפי לקוח/ה או מוצר/שירות
  • דוח גבייה מפורט על בסיס לקוח/ה או מוצר/שירות לתקופה נבחרת
את רשימת הדוחות המלאה ניתן לראות בצילום המצורף.

כדי להפיק דוחות יש להיכנס אל עמוד דוחות ולבחור בדוח הרלוונטי תחת "הוראות קבע".

שימו לב כי לחלק מהדוחות (לדוגמא -דוח הוראות קבע לחיוב בקרוב/ דורשות טיפול) ניתן להגיע באופן ישיר מסרגל הפעולות באפליקציית הוראות קבע, ללא צורך במעבר אל עמוד דוחות.

חיובי הוראות קבע בחשבון מופיעים כמובן גם בדוחות חשבונאיים ודוחות נוספים המופקים באמצעות אפליקציות נוספות במערכת כגון אפליקציית ניהול חשבונות, אפליקציית סליקות אשראי ועוד.