OFFICEGUY

מה ההבדל בין עסקת תשלומים לבין הוראת קבע באמצעות בילינג?

בהנחה שאתם רוצים לחייב לקוח/ה בצורה שיירדו לו תשלומים אחת לחודש, יש שתי אפשרויות במערכת.
לצורך הדוגמה נשתמש בחיוב דמי חבר בסך 300 ש"ח לחודש.


הרבה פעמים שואלים אותנו למה להשתמש בכלל בעסקת בילינג? למה לא להשתמש בעסקת תשלומים פשוט?
מפורט בדף הבא הסבר מלא על ההבדלים בין שתי שיטות העבודה.