OFFICEGUY

מה המשמעות של תאריך החיוב הראשון?

לתאריך החיוב הראשון הקובע יש שלושה מצבים אפשריים:
 1. התאריך שמוזן הוא התאריך של אותו היום בו מתבצע החיוב.
 2. התאריך שמוזן הוא תאריך בעתיד.
 3. התאריך שמוזן הוא תאריך בעבר.

התאריך הוא התאריך של היום

זוהי ברירת המחדל של תאריך החיוב הראשון. במקרה זה, המערכת תחייב את הלקוח/ה בצורה מיידית, ותיצור הוראת קבע בצורה הסטנדרטית (תאריך החיוב הבא = היום + מחזור החיוב, תאריך החיוב האחרון = היום + מספר מחזורים * מחזור חיוב). שליחת העדכון על החיוב הראשון תתבצע לפי ההגדרה בעמוד יצירת הוראת הקבע, והחיובים הבאים לפי הגדרות אפליקציית הוראות קבע.

התאריך הוא בעתיד

תאריך זה יהיה תאריך החיוב הבא של הוראות הקבע ללקוח/ה, בו יתבצע החיוב ויונפק המסמך.
שליחת עדכון ללקוח/ה תתבצע לפי הגדרות אפליקציית הוראות קבע.

התאריך הוא בעבר

חיוב הוראת הקבע יתחיל בצורה מיידית. יש לשים לב לסכנה של חיוב יתר! נא לקרוא בעיון.
שליחת העדכון על החיוב הראשון תתבצע לפי ההגדרה בעמוד יצירת הוראת הקבע, והחיובים הבאים לפי הגדרות אפליקציית הוראות קבע.
 • במקרה שהתאריך הוא פחות ממחזור חיוב אחורה (לדוגמא, התאריך הוא שלושה ימים לפני היום, כאשר מחזור החיוב הוא אחת לחודש),
  המערכת תחייב את הלקוח/ה מיידית ותנפיק מסמך, ולאחר מכן לפי מחזורי החיוב, אחת לחודש, כאשר החודש נספר מתאריך החיוב הראשון, ולא ממועד החיוב בפועל.
 • במקרה שהתאריך הוא יותר ממחזור חיוב אחורה בעבר (לדוגמא, לפני חצי שנה, כאשר מחזור החיוב הוא אחת לחודש),
  המערכת תחייב את הלקוח/ה מיידית ותנפיק מסמך, ובכל חיוב הוראת קבע, המערכת תחייב שוב, עד שתאריך החיוב הבא יהיה גדול מהתאריך הנוכחי.
  במקרה של חיוב הוראות קבע באופן אוטומטי, החיובים הללו יקרו אחת ליום.