OFFICEGUY

מה המשמעות של מועד החיוב הקובע?

למועד החיוב הקובע יש שלושה מצבים אפשריים:
 1. התאריך שמוזן הוא התאריך של אותו היום בו מתבצע החיוב.
 2. התאריך שמוזן הוא תאריך בעבר.
 3. התאריך שמוזן הוא תאריך בעתיד.

התאריך הוא התאריך של היום

זוהי ברירת המחדל של מועד החיוב הקובע. במקרה זה, המערכת תחייב את הלקוח/ה בצורה מיידית, ותיצור חיוב מחזורי בצורה הסטנדרטית (מועד החיוב הבא = היום + מחזור החיוב, מועד החיוב האחרון = היום + מספר מחזורים * מחזור חיוב).שליחת העדכון על החיוב הראשון תתבצע לפי ההגדרה בעמוד יצירת החיוב המחזורי, והחיובים הבאים לפי הגדרות אפליקציית הבילינג.

התאריך הוא בעבר

החיוב המחזורי יתחיל בצורה מיידית. יש לשים לב לסכנה של חיוב יתר! נא לקרוא בעיון.
שליחת העדכון על החיוב הראשון תתבצע לפי ההגדרה בעמוד יצירת החיוב המחזורי, והחיובים הבאים לפי הגדרות אפליקציית הבילינג.
 • במקרה שהתאריך הוא פחות ממחזור חיוב אחורה (לדוגמא, התאריך הוא שלושה ימים לפני היום, כאשר מחזור החיוב הוא אחת לחודש),
  המערכת תחייב את הלקוח/ה מיידית ותנפיק מסמך, ולאחר מכן לפי מחזורי החיוב, אחת לחודש, כאשר החודש נספר ממועד החיוב הקובע, ולא ממועד החיוב בפועל.
 • במקרה שהתאריך הוא יותר ממחזור חיוב אחורה בעבר (לדוגמא, לפני חצי שנה, כאשר מחזור החיוב הוא אחת לחודש),
  המערכת תחייב את הלקוח/ה מיידית ותנפיק מסמך, ובכל הרצת בילינג אוטומטית או ידנית, המערכת תחייב שוב, עד שתאריך החיוב הבא יהיה גדול מהתאריך הנוכחי.
  במקרה של מצב בילינג אוטומטי, החיובים הללו יקרו אחת ליום.

התאריך הוא בעתיד

תאריך זה יהיה תאריך החיוב הבא של החיוב המחזורי ללקוח/ה, בו יתבצע החיוב ויונפק המסמך.
שליחת עדכון ללקוח/ה תתבצע לפי הגדרות אפליקציית הבילינג.