OFFICEGUY

איך לחלק כמות גדולה של נקודות למסלולים?

משתמשים רבים של ניהול מסלולים, מקבלים מהלקוחות שלהם גיליון נתונים עם מאות/אלפי נקודות.
את כל הנקודות הללו הם צריכים לחלק למסלולים אותם נהג/ת אחד/אחת יכול/ה להספיק ביום אחד.

איך מחלקים את כל הנקודות למסלולים?

  1. טוענים את נקודות החלוקה או שעובדים דרך המסמכים במערכת (להסבר מלא על החיבורים של האפליקציה, לחצו כאן)
  2. תחת "נקודות חלוקה", לוחצים על "שיוך כל הנקודות למסלול חלוקה".
  3. במסלול, לוחצים על "סידור מסלול מיטבי".
  4. בוחרים באפשרות לסידור מסלול ארוך במיוחד. במקרה הזה, המערכת מסדרת את המסלול מצפון לדרום, ע"י הגדרת נקודת התחלה בביירות בלבנון ונקודת סיום בשארם א'שייח במצרים. ניתן לשנות את ברירת המחדל של נקודת ההתחלה והסיום בהגדרות האפליקציה.
  5. האופטימיזציה של המסלול הארוך במיוחד מתבצעת בשיטת Nearest Neighbor (להסבר בויקיפדיה). 
  6. לאחר מכן, ניתן להיכנס למסלול, ולפצל אותו לפי הצורך על ידי בחירת הנקודה הראשונה במסלול שיפוצל ולחיצה על הכפתור השמאלי ביותר בנקודת חלוקה מסוים (כפתור "עדכון סטטוס"), ולחיצה על פיצול. 
  7. איך מחליטים איזו נקודה כבר לא תהיה חלק מהמסלול הנוכחי? כל ארגון והלוגיקה שלו. יש שיחלקו לפי אזורים, יש שיחלקו מסלולים לפי ערים. יש גם אפשרות לעבוד לפי זמן חלוקה בפועל. לבדוק כמה שעות לוקח לנהג/ת לעבור בין הנקודות ו-"לחתוך" את המסלול לפי זמן העבודה שאנחנו רוצים לתת לנהג/ת.