OFFICEGUY

איך אפשר לשלוח מסרון במסגרת האפליקציה?

האפליקציה מציעה היום שליחת מסרונים בשתי נקודות.

הודעה מראש על ביקור צפוי

לאחר שהמסלול סגור מבחינתכם, המערכת מאפשרת לכם לשלוח מסרון לכל הלקוחות במסלול.
שליחת המסרון מתבצעת מתוך כרטיס המסלול במערכת על בסיס תבנית קבועה הניתנת לשינוי לפני השליחה.
עריכת התבנית מתאפשרת מתוך הגדרות האפליקציה.

תזכורת בזמן אמת

בזמן החלוקה בפועל, הנהג יכול לתזכר לקוח ספציפי על ההגעה, ישירות מהממשק בנייד.
המסרון בעל תבנית קבועה הניתנת לשינוי לפני השליחה.
עריכת התבנית מתאפשרת מתוך הגדרות האפליקציה.

אפשרויות נוספות

ניתן לבצע עוד חיבורים חכמים למסרונים ובכלל, בהתאמה אישית אליכם.