OFFICEGUY

איך מצרפים לקוחות למשרד הנה"ח?

אפליקציית משרד הנה"ח מאפשרת לכם לנהל את הלקוחות של המשרד במסגרת האפליקציה.
כל לקוח/ה של המשרד צריכ/ה "ארגון" במערכת OfficeGuy. 

אפשרויות צירוף לקוחות

יצירת ארגון חדש
מעבירה אתכם לפתיחת חשבון ללקוח/ה בצורה מיידית וישירה.
לשימוש במקרה שבו אין צורך ללקוח/ה בגישה עצמאית לנתונים, או במידה ואתם רוצים ליצור את הארגון ולתת ללקוח/ה הרשאה לאחר מכן.

הזמנת ארגון חדש 
מאפשרת הזנת כתובת דוא"ל על מנת לשלוח מייל הצטרפות.
לשימוש במקרה ואתם רוצים שהארגון יוקם בצורה עצמאית ע"י הלקוח/ה, באמצעות דוא"ל מאיתנו.

קישור להזמנת ארגון חדש
מציגה לכם קישור קבוע להזמנת לקוחות להצטרפות למשרד.
לשימוש במקרה ואתם רוצים שהארגון יוקם בצורה עצמאית ע"י הלקוח/ה, באמצעות קישור שאתם תעבירו אליו, או שאתם רוצים לשים את הקישור הזה באתר שלכם או לפרסם אותו בכל דרך אחרת.

קישור להצטרפות ארגון קיים
מציגה לכם קישור קבוע להזמנת לקוחות שכבר משתמשים ב-OfficeGuy להצטרף אליכם.
לשימוש במקרה וכבר קיים ארגון ללקוח/ה ב-OfficeGuy, ורק צריך לחבר את הארגון למשרד שלכם (אחרי אימות).