OFFICEGUY

איך מצרפים לקוחות למשרד הנה"ח?

אפליקציית משרד הנה"ח מאפשרת לכם לנהל את הלקוחות של המשרד במסגרת האפליקציה.
כל לקוח/ה של המשרד צריכ/ה "ארגון" במערכת OfficeGuy. 

האפליקציה מציעה לכם ארבע אפשרויות:
  • יצירת ארגון חדש - במקרה שבו אין צורך ללקוח/ה בגישה עצמאית לנתונים, או במידה ואתם רוצים ליצור את הארגון ואז "רק" לתת ללקוח/ה הרשאה.
  • הזמנת ארגון חדש - במקרה ואתם רוצים שהארגון יוקם בצורה עצמאית ע"י הלקוח/ה, באמצעות דוא"ל מאיתנו.
  • קישור להזמנת ארגון חדש - במקרה ואתם רוצים שהארגון יוקם בצורה עצמאית ע"י הלקוח/ה, באמצעות קישור שאתם תעבירו אליו, או שאתם רוצים לשים את הקישור הזה באתר שלכם.
  • קישור להצטרפות ארגון קיים - במקרה וכבר קיים ארגון ללקוח/ה ב-OfficeGuy, ורק צריך לחבר את הארגון למשרד שלכם.