OFFICEGUY

פקסים יוצאים (הגדרות אפליקציה)

שירות שליחת פקסים מתוך דוא"ל

  • תמיכה בשליחת פקסים מתוך דוא"ל
    את הפקסים יש לשלוח כקובץ מצורף, אל הכתובת test+number@fax.myofficeguy.com. לדוגמה: test+97231234567@fax.myofficeguy.com
  • כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת פקסים
    יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח פקסים. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il.
  • שמירת כפקסים כטיוטה