OFFICEGUY

קבלת מידע אנליטי בחנות וירטואלית

אפליקציית דפי נחיתה מאפשרת לכם ליצור עמוד אינטרנט לכל צורך.
Facebook Analytics / Pixel
במידה והינכם נעזרים בשירותים של Facebook Analytics, תוכלו להגדיר את מזהה ה-Pixel ID שלכם.
באופן אוטומטי, ברגע שתגדירו את ה-Pixel ID אשר קיבלתם מפייסבוק, יישלחו אירוע PageView עבור כל צפייה בכל דף נחיתה.
Google Analytics
במידה והינכם משתמשים בשירותים של Google Analytics, תוכלו להגדיר את מזהה ה-Analytics ID שלכם.
באופן אוטומטי, ברגע שתגדירו את ה-Analytics ID אשר קיבלתם מגוגל, יישלחו אירוע PageView עבור כל צפייה בכל דף נחיתה.