OFFICEGUY

דפי נחיתה (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • דף ברירת מחדל
 • תבנית פתיחה
  בשדה זה ניתן לבחור דף נחיתה, אשר ישמש בתור כותרת לכל דפי הנחיתה.
 • תבנית סגירה
  בשדה זה ניתן לבחור דף נחיתה, אשר ישמש בתור פוטר לכל דפי הנחיתה.
 • קוד Google Analytics
  הגדרה זו מאפשרת לכם לקבל נתונים באמצעות Google Analytics, ישירות לחשבון שלכם. יש להזין את ה-Tracking ID שלכם.
 • קוד Facebook Pixel
  הגדרה זו מאפשרת לכם לקבל נתונים באמצעות Facebook Pixel, ישירות לחשבון שלכם. יש להזין את ה-Pixel ID שלכם.
 • מזהה חשבון tawk.to
  חשבון tawk.to מאפשר לכם להוסיף צ'אט בתוך דף הנחיתה
 • מזהה נכס ב tawk.to
  ניתן להשאיר ריק עבור שימוש בנכס ברירת המחדל
 • תמיכה בתגובות בדפי הנחיתה